Synpunkter på verksamheten vid Förskolan Kameleonten
Från den 1 april 2015 har Kameleonten följande rutiner för att ta emot synpunkter - positiva som negativa - som framförs om vår verksamhet. Så här hanteras inkomna synpunkter från barn, förälder, vårdnadshavare eller personal.

Steg I
Vid vår förskola uppmuntrar vi att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal, tas upp direkt med den det berör. Samtalet skall dokumenteras och följas upp så fort som möjligt. Om Du efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter/klagomål - ta då kontakt med Rektor. Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Steg II
Rektor antecknar din synpunkt eller klagomål. För att undvika missförstånd i sakfrågan läses anteckningar upp för (alternativt skickas) till dig. Därefter kontaktar Rektor berörd personal för att få dess syn på sakfrågan. Rektor ordnar möte med dig och berörd personal. Vid behov kan även stödpersoner delta, som
t ex personal ur elevhälsan eller socialtjänsten. Mötet dokumenteras och eventuell handlingsplan upprättas. Handlingsplanen skrivs under av mötesdeltagarna. Rektor ansvarar för att uppföljning görs inom en månad. Samtalen dokumenteras.

Steg III
Sker ingen förändring efter steg II, kontaktar Rektorn ägaren, som i sin tur kallar samtliga berörda till samtal. Även detta samtal dokumenteras.
 
Synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt via Sms, mail eller brev till berörd person på förskolan. Varje avdelning har även en brevlåda vid entrén där skriftliga synpunkter kan läggas.

Kontakt uppgifter:
Personal på Norrskenet                         Tfn 072-064 03 39
Personal på Regnbågen                        Tfn 072-063 94 87
Rektor                                                           Tfn 072-064 80 47
E-mail:                                                          kameleontenforskolan@gmail.com
Postadress:                                                 Förskolan Kameleonten AB
                                                                        Timmervägen 19 A
                                                                        541 64 Skövde