En dag på kameleonten ser ut som följande:

06:30  Förskolan öppnar
08:00 - 08:30  Frukost
08:30 - 11:30  Planerad verksamhet, fri lek och utevistelse
11:30 - 12:00  Lunch (Regnbågen har lunch 11:15 - 11:45)
12:00 - 14:30  Vila och/eller olika inne/ute aktiviteter
14:30 - 15:00  Mellanmål
15:00 -17:00  Fri lek inne eller ute

17:00 Förskolan stänger för dagen

Vi går iväg till biblioteket tillsammans och lånar böcker!