På Norrskenet kan vi ha upp till 21 barn i åldrarna 3-6 år inskrivna. Vi som arbetar här heter Alicia, Evelina, Gunilla.

Vi strävar efter att varje barn ska lita på sin förmåga, att bli trygga, självständiga, nyfikna och omtänksamma. Vårt arbetssätt utgår från att vi bemöter, ser och respekterar alla barn och vuxna.

Dagarna präglas av mycket lek, utevistelse, skapande och rörelse. I leken kan barnen ge utlopp för  sin fantasi och kreativitet. Detta skapar en gruppkänsla och social kompetens som hjälper barnet i sin fortsatta utveckling.  Under hela dagen löper språket som en röd tråd och det förstärks med hjälp av tecken som stöd.

Utifrån barnens tankar och idéer utformas vårt arbete med förskolans läroplan (Lpfö 18) som grund.