Fem dagars inskolning på Kameleonten


På förskolan Kameleonten använder vi oss av en ny sorts inskolning, s. k femdagars inskolning. Före barnets inskolning träffar vi föräldrarna på ett inskolningssamtal. Samtalet tar ungefär 40 minuter. Då sitter den pedagog som är inskolningsansvarig för just det barnet ner tillsammans med föräldrarna. Här får de veta mer om vad som förväntas av Dem som föräldrar under inskolningstiden och under förskoletiden. De har också möjlighet att berätta om barnet så vi på förskolan kan ta emot honom/henne på bästa sätt.
 
Inskolningen tar fem dagar och bör helst börja på en måndag. Från första till den tredje dagen är barn och förälder på förskolan mellan klockan 9:00- 12:00. Dag fyra och fem lämnas barnet själv på förskolan mellan 9:00-12:00 och blir sedan hämtad av föräldern.  Det är viktigt att föräldern under dessa två sista dagar finns i närområdet och kan komma till förskolan direkt om det behövs.
 
Efter inskolningsveckan kan föräldern gå till arbetet men måste vara beredd i fyra till fem dagar att korta ner sin arbetsdag om barnet inte riktigt orkar hela dagen. Detta sker i dialog med förskolan.
 
 
Några råd till inskolningsföräldern:
Du ska vara med under hela dagen och delta i verksamheten tillsammans med barnet för att skapa trygghet. Du, som förälder, ses som en tillgång, nästan som en av personalen, som hjälper barnen vid rutiner och aktiviteter. Du ges här stor insyn i verksamheten då du får delta i förskolans vardag. Du ska också äta och sova tillsammans med barnet på förskolan.
 
En inskolningsansvarig pedagog finns för varje barn, men det är allas ansvar att etablera en kontakt med barnet och föräldrarna. Denna kontakt skapas lättast genom leken. Du som förälder ska vara delaktig och aktiv under hela dagen.
 
När du som förälder ska börja gå ifrån är det mycket viktigt att barnet ser dig gå. Smit aldrig! Många barn blir ledsna när mamma eller pappa går. Det är naturligt för många barn att protestera när föräldern lämnar dem. Det blir lättare för både barn och förälder att lämningen ändå sker bestämt och utan tvekan. Som förälder kan du alltid ringa till oss på förskolan när du kommit hem/till arbetet för att kolla hur det går.


Grundschema för inskolning:
 
Dag 1         9:00- 12:00                                  Föräldern är med sitt barn
Dag 2         9:00- 12:00                                  Föräldern är med sitt barn
Dag 3         9:00- 12:00                                  Föräldern är med sitt barn
 
Dag 4         9:00- 12:00                                  Föräldern lämnar sitt barn
Dag 5         9:00 -12:00                                  Föräldern lämnar sitt barn
 
Dag 4 och 5 ska föräldern finnas tillgänglig om vi på förskolan behöver ringa efter er för att barnet behöver sin förälder tidigare än utsatt tid.
 
Föräldern ska även vara beredd att korta ner sin arbetsdag under följande vecka om det finns behov för detta.