Förskolan Kameleonten ligger centralt i Södra Ryd. Vi har  en liten gård med god uppsikt och har nära till skog, lekplatser och promenadslingor. Lokalerna har en inspirerande miljö som främjar barns lek och utveckling. Kameleonten har en 1-3 års avdelning och en 3-6 års avdelning. Förskolan har för tillfället cirka 32 barn inskrivna. Vi samarbetar mycket emellan avdelningarna och med föräldrarna. Vår profil är: Språkkommunikation med konkret material, bilder och tecken som stöd.

Vi skapar en trygghet genom fasta rutiner och ett genusmedvetet arbetssätt. Pedagogerna arbetar mycket med språkutveckling, genom bland annat skapande, sångsamlingar, rörelse och tecken som stöd. Pedagogerna arbetar också med att skapa en miljömedvetenhet hos barnen. Leken ges  ett stort utrymme; det är oftast där som barnen lär sig livets spelregler.

                          Detta händer hos oss

  • 13 juni tar våra 15 timmars sommarlov! Vi ses den 20 augusti igen!
  • Förskolan har sommarstängt v. 28 - 31.  

Nytt på hemsidan:

Bra att tänka på:

  • Lämna in nytt schema och kontaktuppgifter m.m. för dig och ditt barn snarast
  • Se över ytterkläder och extra kläder
  • Ta en extra titt på läsårsdata så du är förberedd på kommande stängningsdagar.