På Regnbågen kan vi ha upp till 13 barn i åldern 1-3 år inskrivna. Vi som arbetar här heter  Elisabeth, Nadia och Joanna. 

På vår avdelning arbetar vi mycket med gruppindelning. Genom att dela in barnen i två lek och samlingsgrupper har vi fått möjlighet att skapa en lugnare och harmonisk miljö för våra barn.

Språket har en röd tråd genom hela dagen genom rim och ramsor, sånger och tecken som stöd.

Vi försöker att använda oss av vår närmijö så ofta vi kan. Antingen går vi till skogen eller en lekplats i området för att få ett nyttigt miljöombyte.