Kameleontens övergripande mål

Varje läsårstart sätter sig personalgruppen ner planerar upp läsårets verksamhet. Varje år väljs mellan  3-4 mål från läroplanen ut som vi arbetar lite extra med. Detta läsår har vi valt följande mål som gäller för hela Kameleonten: 

  •  Att skapa en lugn och trygg barngrupp.

Lpfö 18,  2:2 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  • Att skapa empati hos barnen för varandra och vår miljö.

Lpfö 18 2:1 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • Att utmana fantasi och kreativitet hos barnen i deras lek.

Lpfö 18  2:2 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,